Chào mừng bạn đến với Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở" trên địa bàn huyện Núi Thành
CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG :
- Đối với tập thể: Giải tập thể dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương đạt cả về số lượng người tham gia dự thi và chất lượng (người tham gia dự thi trả lời đúng nhiều câu hỏi trắc nghiệm). Ưu tiên các đơn vị có tổ chức thi tập trung (có hình ảnh, video minh chứng… gửi về Ban tổ chức). Cơ cấu giải thưởng như sau (01 giải nhất 1.500.000 đồng; 01 giải nhì 1.000.000 đồng; 01 giải ba 700.000 đồng).
- Đối với cá nhân: 01 giải nhất 1.000.000 đồng; 01 giải nhì: 700.000 đồng; 02 giải ba, mỗi giải 500.000 đồng; 03 giải khuyến khích, mỗi giải 300.000 đồng..
TOP ĐƠN VỊ THAM GIA DỰ THI
DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ MỚI NHẤT
VÕ DUY NHẤT
Địa chỉ: THÔN BÌNH AN, XÃ TAM HÒA, HUYỆN NÚI THÀNH, TỈNH QUẢNG NAM - Đơn vị công tác: Xã Tam Hòa
Lê hải
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Lê thanh tú
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Lê minh thành
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Huỳnh minh thành
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Đào văn
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Lê văn
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Nguyễn văn
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
trần ngọc vũ
Địa chỉ: Thôn Trà Lý, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam - Đơn vị công tác: Xã Tam Anh Bắc
Huỳnh Thị Vĩnh
Địa chỉ: Tam Anh Bắc - Đơn vị công tác: Xã Tam Anh Bắc
Trần Binh
Địa chỉ: Tam Anh Bắc - Đơn vị công tác: Xã Tam Anh Bắc
Hoàng hà
Địa chỉ: Tam.nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Nguyễn vinh quang
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Nguyễn thị thi
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa
Nguyễn thanh ban
Địa chỉ: Tam nghĩa - Đơn vị công tác: Xã Tam Nghĩa