Cập nhật: 14:00:10 08/08/2021

 

QUY CHẾ

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021

 

Thực hiện kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND huyện Núi Thành về việc tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021”, Ban Tổ chức cuộc thi ban hành quy chế tổ chức cuộc thi như sau:

I. Đối tượng, nội dung và hình thức thi:

1. Đối tượng:

      - Đối tượng tham gia dự thi: Đối tượng tham gia cuộc thi là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân đang sinh sống, làm việc và học tập trên địa bàn huyện Núi Thành. Ngoài đối tượng trên vẫn được tham gia thi và nhận quà từ Ban tổ chức nếu có kết quả cao.

         - Đối tượng không được tham gia dự thi: Thành viên Ban Tổ chức, Ban ra đề, cán bộ phụ trách kỹ thuật của hệ thống phần mềm thi trực tuyến.

2. Nội dung

Tập trung vào tìm hiểu những quy định về xử phạt vi phạm hành chính có liên quan mật thiết đến đời sống của người dân trên địa bàn huyện hiện nay như:

  • Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
  • Nghị định số 117/2020/NĐCP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
  • Nghị định số 91/2019/NĐCP ngày 19/11/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Nghị định số 139/2017/NĐCP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;

- Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường mạng.

3. Hình thức thi

a) Cách thức dự thi:

- Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên mạng internet.

- Người dự thi truy cập vào banner “Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến” trên Cổng thông tin điện tử huyện Núi Thành  http://nuithanh.gov.vn hoặc vào địa chỉ: nuithanh.thiphapluattructuyen.net để tham gia trả lời các câu hỏi do BTC đưa ra.

- Để được dự thi, thí sinh phải hoàn thành việc cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin liên quan theo hướng dẫn. Thông tin người dự thi đăng ký sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi xét và trao giải. Ban Tổ chức cuộc thi không công nhận kết quả đối với người dự thi khi không có bất kỳ thông tin nào hoặc người đăng ký thông tin sai lệch so với thực tế hoặc người dự thi không thuộc nhóm đối tượng tham gia cuộc thi.

- Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản tham gia cuộc thi.

b) Cách thi, cách tính điểm mỗi đợt thi:

- Mỗi đợt thi có 20 câu hỏi chính và 01 câu hỏi phụ, thời gian trả lời là 20 phút. Máy tính sẽ chạy ngẫu nhiên 20 trong tổng số 60 câu hỏi do BTC đưa ra.

- Người dự thi phải trả lời 20 câu hỏi chính với hình thức trắc nghiệm và tại câu hỏi phụ người dự thi phải dự đoán số người tham gia dự thi. Sau đó bấm "Nộp bài". Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đầy đủ các câu hỏi.

- Mỗi thí sinh được dự thi tối đa 02 lần. Hệ thống sẽ tự động ghi nhận kết quả và cập nhật trên hệ thống. Sau khi hoàn thành, người dự thi sẽ biết ngay kết quả, thời gian thực hiện bài dự thi và dự đoán số người tại mục "Tra cứu kết quả".

Người đạt giải là người trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất trong thời gian ngắn nhất. Trường hợp có từ 02 người trở lên trả lời đúng nhiều câu trắc nghiệm nhất, có thời gian trả lời trùng nhau, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào câu hỏi phụ của người dự thi, người dự thi có dự đoán số người tham gia cuộc thi đúng hoặc gần đúng nhất thì sẽ đạt giải. Trong trường hợp có từ 02 người trở lên có thời gian trả lời trùng nhau, có trùng dự đoán số người tham gia cuộc thi thì Ban tổ chức sẽ là người quyết định thí sinh đạt giải.

II. Thời gian tổ chức cuộc thi:

a) Thời gian tổ chức:

Dự kiến từ ngày 15/8/2021 đến 15/9/2021.

b) Thời gian tổng kết, khen thưởng:

Ban Tổ chức sẽ có thông báo cụ thể thời gian tổng kết trao thưởng sau khi kết thúc cuộc thi. Dự kiến: Cuối tháng 9 năm 2021.

III. Cơ cấu giải thưởng:

- Đối với tập thể:

01 giải nhất tập thể dành cho cơ quan, đơn vị, địa phương có số lượng người tham gia dự thi nhiều nhất và trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất (ưu tiên các tập thể có số lượng thí sinh tham gia đông và có thí sinh đạt giải): 1.500.000 đồng.

- Đối với cá nhân:

+ 01 giải Nhất, mỗi giải 1.000.000 đồng;

+ 02 giải Nhì, mỗi giải 700.000 đồng;

+ 03 giải Ba, mỗi giải 500.000 đồng;

+ 05 giải khuyến khích, mỗi giải 300.000 đồng.

03 phần quà giành cho các thí sinh tham gia có kết quả cao ngoài đối tượng nêu tại mục 1, phần II là mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng.

          Trên đây là Quy chế Cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến năm 2021 của BTC cuộc thi, đề nghị các cơ quan, đơn vị phát động cho các đối tượng tham gia dự thi đạt kết quả./.

 

Nơi nhận:                                                                                

- HĐPH tỉnh;

- Sở Tư pháp;                                                                                                   

- Phòng PBGDPL;

- TT HĐND, UBND huyện;                         

- Thành viên HĐPH huyện;

- Các phòng, ban, hội đoàn thể;                             

- UBND xã, thị trấn;    

- Các trường học;                                 

- Lưu: VT, TP .

TM. BTC CUỘC THI

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

Trương Văn Trung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin đang được cập nhật