Cập nhật: 15:09:54 08/08/2021

​​​​​

  • Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm;
  • Nghị định số 117/2020/NĐCP ngày 28/9/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
  • Nghị định số 91/2019/NĐCP ngày 19/11/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
  • Nghị định số 139/2017/NĐCP ngày 27/11/2017 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở;
  •  Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (các vi phạm trên môi trường mạng).